ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง
21 ประกาศ แต่งตั้ง คณก.ดำเนินการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สอ.บน.5 จำกัด
22 ประกาศ แต่งตั้ง คณก.อำนวยการ
23 ประกาศ แต่งตั้ง คณก.พิจารณาเงินกู้
24 ประกาศ แต่งตั้ง คณก.ศึกษาและประชาสัมพันธ์
25 ประกาศ แต่งตั้งผู้จัดการ
26 ประกาศ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
27 เปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)" ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2562
28 รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล "การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด"
29 ประกาศเงินปันผล และเฉลี่ยคืน
30 ประกาศ ปิดรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ (อัตราดอกเบี้ย 3.75) และเปิดรับฝากเงินออมทรัพย์ (อัตราดอกเบี้ย 2.5)