ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง
51 ประกาศ รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร รอบที่ 4/2560
52 ขอให้สมาชิกทุกท่านนำสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาให้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ภายในวันที่ 20 มี.ค.60 เพี่ือจัดทำทะเบียนสมาชิก คนละ 1 ฉบับ
53 สารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันสกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
54 ประกาศรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และเพิ่มประเภทสมทบ
55 ประกาศร้อยละเงินปันผล และเฉลี่ยคืน‏ 2559
56 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศคำรณ
57 ประกาศ ซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ ครั้งที่ 1 คนละไม่เกิน 100,000 บาท ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59
58 ประกาศ สมาชิกสหกรณ์สามารถซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ คนละไม่เกิน 100,000.- บาท ตั้งแต่ 1 เม.ย.59 - 30 มิ.ย.59 เป็นต้นไป
59 ประกาศร้อยละเงินปันผล และเฉลี่ยคืน‏ 2558
60 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 20 พ.ย. 58 ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศคำรณ