กระดาน ถาม-ตอบ

เข้าระบบ
 หัวข้อกระทู้ :ข้อเสนอแนะการ Update ข้อมูล.. 2011-09-21 12:00:09 
MP

บุคคลทั่วไป

Website สำหรับสมาชิก มีข้อเสนอแนะ ดังนี้:

1.ข้อมูลรายละเอียดการส่งหุ้น ควรจะสัมพันธ์กับ การส่งเรียกเก็บประจำเดือน

2.ควร Update ดอกเบี้ยสะสมทุกเดือนเนื่องจากเป็นโปรแกรมคำนวนประมวลผลอัตโนมัติอยู่แล้ว

3.ถ้าสามารถปรับปรุงตามข้อ1และ2ได้ก็ดี  ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ข้อเสนอแนะการ Update ข้อม.. 2011-09-27 10:46:28 
1462

บุคคลทั่วไป
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ข้อเสนอแนะการ Update ข้อมูล

ตามที่ท่านสมาชิกถามมา 1. เรี่ืองหุ้น กำลังแก้ไขข้อมูลให้อยู่ค่ะ เพราะต้องแก้ไขกับทางเจ้าของโปรแกรมซึ่งเขารับทราบแล้วค่ะ

ส่วนข้อ 2 เรี่ืองดอกเบี้ย ซึ่งดูแล้วก็ตรงกับยอดที่แจ้งแล้วก็ตรงกับที่ Update แล้วหรือมีตรงไหนอีกค่ะ ซึ่งจะได้แก้ไขให้ต่อไป

ขอบคุณในข้อเสนอแนะทุกความเห็นค่ะ

IP Logged
หน้า #