ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
2 ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
3 ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู็
4 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ)
5 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก และสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จำนวน 1 อัตรา (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ)
6 ซื้อสลากบำรุงสภากาชาดไทย กองทัพอากาศ ประจำปี 2566 จำนวน 10 เล่ม
7 QR Code รายงานประจำปี 2566
8 ประกาศ เรื่อง เปิดการรับฝากเงินออมทรัพย์ทั่วไป ตั้งแต่ 2 ธ.ค.65 เป็นต้นไป
9 ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ฯ ได้ใช้เงินทุนสาธารณะประโยชน์ จำนวน 20,000 บาท ในการบำรุงสภากาชาดไทย กองทัพอากาศ ประจำปี 2565
10 ประกาศ ปิดการรับฝากเงินออมทรัพย์ทั่วไปและระงับหุ้นรายเดือนยกเว้นการเพิ่มหุ้นตามระเบียบ ตั้งแต่ 4 ต.ค.65