ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง
11 ประกาศ เรื่อง การพักชำระหนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
12 ประกาศ มีมติให้ซื้อหุ้นพิเศษ คนละไม่เกิน 1 ล้านบาท ตั้งแต่ 1 ก.ค.64-30 ก.ย.64
13 ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
14 ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2563
15 ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ฯ ได้ใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ จำนวน 20,000 บาท ในการซื้อสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2563 จำนวน 10 เล่ม
16 กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563
17 ประกาศ เรื่อง การพักชำระหนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19
18 ประกาศ สหกรณ์ฯ ได้ใช้เงินทุนสาธารณะประโยชน์ จำนวน 20,000 บาท ในการซื้อสลากบำรุงกาชาดไทย กองทัพอากาศ จำนวน 10 เล่ม
19 ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 20 พ.ย. 62 ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศคำรณ
20 ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก