ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง
81 ขอเชิญชวนข้าราชการ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 5 ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ “ออมทรัพย์ ออมความดี”
82 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับกองทุนส่งเสริมการศึกษาภายใต้ “โครงการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา”
83 สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้ใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ จำนวน 20,000 บาท ในการซื้อสลากบำรุงกาชาดไทย
84 ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน รับรางวัลเงินสดคนละ 300 บาท ในวันพุธที่ 6 พ.ย. 56 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.
85 ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ในวันพฤสบดีที่ 7 พ.ย.56 ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศคำรณ
86 ประกาศ...สมาชิกที่ขอกู้เงินสามัญ ต้องมีเงินคงเหลือตามนโยบายไว้ที่ 25% ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
87 ผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน 2560
88 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดกองทัพอากาศ ประจำปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ได้ถูกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล
89 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ซื้อสลากบำรุงกาชาดไทย กองทัพอากาศ จำนวน 10 เล่ม
90 สมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ฯ กับ สอ.บน.5 จำกัด ทุกท่าน ขอให้นำสมุดมาปรับดอกเบี้ย ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 เม.ย.56 เป็นต้นไป