กระดาน ถาม-ตอบ

เข้าระบบ
 หัวข้อกระทู้ :การสงเคราะห์ช่วยเหลือสม.. 2011-12-06 14:44:28 
ทั่วไป

บุคคลทั่วไป
หัวข้อกระทู้ :การสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิก

ขออนุญาตถามเรื่องการสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิก ที่ผ่านมาจะเห็นแต่มีการช่วยเหลือสมาชิกด้านการสงเคราะห์ศพ ไม่ทราบว่าสอ.บน.๕มีนโยบายสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหรือไม่ เพราะมีสมาชิกหลายท่านมีที่อยู่อาศัยในพื้นที่น้ำท่วม และ สอ.ทอ.ก้อมีนโยบายช่วยเหลือเช่นกัน ขอบคุณที่่แจ้งให้ทราบครับ
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:การสงเคราะห์ช่วยเหลื.. 2011-12-14 11:15:00 
จนท.สอ.บน.5ฯ

บุคคลทั่วไป
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:การสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิก

ถ้าสมาชิกมีความเดือดร้อนก็สามารถมากู้กรณีพิเศษได้ค่ะ ซึ่งปกติแล้ว คนที่กู้ต้องเหลือเงินไว้ 30 % แต่กรณีพิเศษฉุกเฉิน เช่น เกิดอุบัติเหตุ  เจ็บป่วยร้ายแรงกระทันหัน  น้ำท่วม หรือไฟไหม้บ้าน เป็นต้น กรณีอย่างนี้เงินรายได้สุทธิ ของสมาชิกอาจเหลือไม่ถึง 30 %  ก็ได้ แต่การที่สมาชิกจะขอกู้กรณีพิเศษฉุกเฉินนี้ได้ต้องให้ หน.หน่วยของสมาชิกนั้น ๆ เป็นผู้กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้นว่าเรี่ืองดังกล่าวเป็นความจริง แล้วนำเสนอต่อไปยัง คณก.ดำเนินการในหน่วยของท่าน เพี่ือทราบข้อมูลดังกล่าว และส่งต่อมายังฝ่ายจัดการเพี่ือนำมาแถลงในที่ประชุม ฯ ต่อ คณก.สหกรณ์ ฯ และจะอนุมัติเป็นราย ๆ ไป แต่ความเดือนร้อนนั้น ๆ ต้องเป็นของสมาชิกเองเท่านั้น  (ตามสำเนาทะเบียนบ้าน)

IP Logged
หน้า #